top of page

Historie

 

Op de huidige plaats van de molen werd in 1894 een door stoomkracht aangedreven graanmaalderij opgericht. In 1904 liet Johan (roepnaam Hek) Garssen aan de Enkweg een in 1740 gebouwde molen uit Uithuizen (Gr)

afkomstige molen opbouwen. De stoommachine

degradeerde toen tot hulp kracht. In Uithuizen

had de molen gediend als pelmolen en was daar

bekend als de Burema’s molen. (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Mevrouw Johanna Antonia Garssen- Lammers (Diepenveen) zette na het overlijden van

                         haar man Hek Garssen (21-06-1870..21-02-1928) het molenaars-

                         bedrijf voort. Later heeft een neef van Hek, Henne (Hendrik) Garssen

                         het molenaarsbedrijf overgenomen (van de vader van Hek).

                              Hij was geboren op 29-04-1898 en al jong overleden op 21-03-1930.

                              Zijn vrouw Wilhelmina Hendrika Garssen-Jansen (foto)

                              (kleindochter van de molenaar uit vierakker) heeft met behulp van

                              diverse knechten het bedrijf voort gezet .Ondanks financiële      

                              problemen (crisisjaren) en druk van buitenaf de molen te ontdoen

van wieken, kap, etc.., zorgde zij er voor dat het geheel in perfecte staat bleef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Eind 1946 was er een vacature bij het molenaarsbedrijf (in het vakblad

                          De Molenaar) voor een knecht. De heer Henk van Mulligen (foto) was

                          een molenaarszoon uit Koekange, omdat zijn broer Hein de opvolger

                          was van het familiebedrijf ging hij dus op zoek naar een betrekking

                          elders. Eind 1946 is hij in dienst getreden bij Weduwe Garssen-

                          Jansen. Op 01-01-1948 heeft hij het bedrijf van Weduwe Garssen-Lammers overgenomen. De heer H. Van Mulligen trouwde op 12-12-1947 met Lammy Steenbergen, eveneens uit Koekange.  Zij kregen 5 dochters en 3 zonen. Zij woonden bij Weduwe Garssen-Janssen in. In 1952 is de weduwe verhuisd naar Gorssel.

 

 

Midden jaren 60 van de 20e eeuw was de molen aan een opknap

beurt toe. De vrouw van de toenmalige huisarts , mevrouw van

Heuven, heeft zich samen met een comité ingezet voor de molen

waarna de molen in 1967 opnieuw in gebruik werd gesteld (FILM).

Sindsdien heeft de molen haar huidige naam, vernoemd naar de

molenaarsdochter Zwaantje (die de molen toen officieel in

gebruik stelde).

 

 

In 1971 overleed broer Hein waarna Henk met Lammy en nog thuiswonende kinderen in de zomer van 1971 naar Ruinerwold (bij Koekange) verhuisde alwaar het familiebedrijf inmiddels gevestigd was om het bedrijf aldaar voort te zetten. Zoon Lolke en dochter Grietje bleven in Voorst achter. Lolke zette het bedrijf voort. Op 03-12-1971 trouwde hij met Herma Schoonhoven.

In de zomer van 1984 is het bedrijf gestaakt, de schaal vergroting in de veevoederbranche was dusdanig dat het voor een kleine zelfstandig steeds lastiger werd een bestaan te hebben.

In 1980 dreigde opnieuw stilstand. In 1986 nam het Voorster Belang het initiatief om de molen te behouden voor het nageslacht.

 

Besluitvorming tot oprichting van een stichting ter behoud van molen De Zwaan.

 

Op donderdag 27 februari 1986 werd een vergadering belegd door het Voorster Belang bij café Radstake. Doel was het oprichten van een stichting die het beheer en behoud van de molen voor haar rekening gaat nemen.

Op deze avond boden onderstaande kandidaten zich aan zitting te nemen in de stichting:

 • H.J. Beekman 

 • L. van Mulligen

 • B. Arendsen

 • A. Keukens

 • M.B. van Voorst

 • B. Franken

 • H. Vleming

 • A. Bosscher

 • A. Burgers

 • H.J. Weijenberg

 • W.R. van Kampen

 • H. Marsman

 • Mw. D. van Heuven

 

Na de oprichting van de stichting  werd zij voor een symbolisch bedrag van ƒ 1,- de eigenaar en beheerder van de molen. In 1989 had de stichting genoeg geld ingezameld om de molen te laten restaureren. Op 27 april 1991 werd de molen in prima staat opgeleverd door molenmaker Groot Roessink. Middels een groep vrijwilligers draait de molen elke zaterdag. Incidenteel wordt er gemalen.

bottom of page