top of page

In 1956 bleek een restauratie noodzakelijk. Heer van Mulligen was zeker bereid bij te dragen in kosten maar het volledige bedrag van de restauratie f10.000,- voor eigen rekening was voor zijn bedrijf niet rendabel. Mevrouw E. van Heuven-Reesink heeft destijds met diverse partijen aan tafel gezeten waaronder gemeente, provincie en Vereniging de Hollandsche molen. Uiteindelijk is de molen in 1967 gerestaureert.

Tijdens de heropening van de molen in 1967 heeft de molen zijn huidige naam gekregen. Naam gever van molen is de dochter van Hendrik van Mulligen --> Zwaan

De zwager van Hendrik van Mulligen, Bouke Ottow, heeft een documentaire gemaakt van de opening van de molen met de titel 'De molen moet malen'

bottom of page